The Magic Unicorn

Ślub z obcokrajowcem

Marta Gałwiaczek

Jeżeli jeden z małżonków nie posiada obywatelstwa polskiego musi złożyć dokument, który potwierdzi, że może zawrzeć związek małżeński według prawa, które obowiązuje w kraju, z którego pochodzi (dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem ta osoba może wziąć ślub).

Jeśli na podstawie złożonych dokumentów kierownik USC nie będzie mógł ustalić danych, które musi wpisać do aktu małżeństwa (ustalenie danych osoby i jej stanu cywilnego), może zwrócić się do tej osoby (cudzoziemca), aby przedłożyła odpis aktu urodzenia.

Jeśli osoba ta była wcześniej w związku małżeńskim konieczny będzie także, odpis aktu małżeństwa z informacją o tym, że osoba nie jest już w tym związku małżeńskim (z adnotacją o ustaniu, unieważnieniu albo nieistnieniu małżeństwa) lub odpis aktu małżeństwa z dokumentem, który potwierdzi ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa.

Wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku, musicie urzędowo przetłumaczyć. Takie tłumaczenie może zostać przygotowane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

Jeśli chociaż jedno z was nie potrafi porozumieć się z kierownikiem USC, na przykład nie mówi po polsku – musicie zapewnić tłumacza lub biegłego.

Jeśli nie jesteście pewni, jakie dokumenty macie złożyć – zapytajcie o to kierownika USC. Oceni waszą sytuację i powie, co macie zrobić.Kierownik USC musi potwierdzić dane narzeczonych i świadków, dlatego potrzebne będą:

  • wasze dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty),
  • dokumenty tożsamości świadków (dowody osobiste lub paszporty).

Jeżeli chociaż jedno z was lub jeden z waszych świadków nie portafi porozumieć się z kierownikiem USC, na przykład nie mówi po polsku – musicie zapewnić tłumacza lub biegłego na ślubie.

Duchowny musi potwierdzić dane narzeczonych i świadków, dlatego potrzebne będą:

  • wasze dokumenty tożsamości (np. dowody osobiste lub paszporty),
  • dokumenty tożsamości świadków (np. dowody osobiste lub paszporty).

Wpis powstał na podstawie danych z gov.pl: https://www.gov.pl/web/gov/wez-slub-cywilny oraz https://www.gov.pl/web/gov/wez-slub-wyznaniowy

Zobacz nasze inne wpisy

Ślub w plenerze

Ślub w plenerze

Jeśli zdecydowaliście się na ślub cywilny możecie zdecydować, czy ślub odbędzie się w urzędzie czy poza nim, na przykład w plenerze. 😊 Jeśli chcecie wziąć ślub: w urzędzie – udajcie się do USC, w którym chcecie się pobrać,poza urzędem – udajcie się do USC właściwego...

Ślub cywilny

Ślub cywilny

Jeśli zdecydowaliście się na ślub cywilny – udajcie się do urzędu stanu cywilnego (USC). Tam złożycie tak zwane zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustalicie termin ślubu. Możecie też zdecydować, czy ślub odbędzie się w urzędzie czy...

Ślub wyznaniowy

Ślub wyznaniowy

Ślub wyznaniowy - potocznie zwany ślubem kościelnym, a właściwie ślubem konkordatowym. Aby małżeństwo zawarte w Kościele było uznane przez prawo polskie, musicie wcześniej zgłosić się do urzędu stanu cywilnego (USC) po zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności...

Artykuł z sesji zdjęciowej

Artykuł z sesji zdjęciowej

Zapraszam do zapoznania się z artykułem na temat przygotowanej przeze mnie sesji zdjęciowej. Artykuł został napisany oraz opublikowany przez portal ślubny "Wesele z klasą".https://www.weselezklasa.pl/poradnik/stylizowana-sesja-slubna-boho-glam/